Tarieven - Libra dieetadvisering

Ga naar de inhoud
Fit en gezond!
Gezonde voeding is haalbaar voor iedereen!
Privacy
De diëtisten van Libra houden zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook zijn zij gebonden aan het medisch beroepsgeheim.Niet of te laat afzeggen
van een afspraak bij de diëtist
Bij verhindering verzoeken wij u de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Bij niet nagekomen afspraken zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen met een maximum van € 75,-.
Tarieven
Na de door uw zorgverzekeraar vergoede behandeluren, of indien u ervoor kiest om de consulten zelf te betalen, gelden de onderstaande tarieven:

Intake
(inclusief uitwerken voorbeeld dagmenu)
€ 105,00
Herhalingsconsult
€ 35,00
Weegconsult
€ 17,50
Wandelconsult
€ 35,00
Huisbezoek, extra toeslag
€ 27,50

De consulten dient u meteen na afloop van het consult te betalen.
Dit kan per pin of contante betaling.

Vergoeding
door basisverzekering
Sinds januari 2020 is het niet meer nodig om eerst een verwijzing van uw (huis)arts te regelen. U kunt zo een afspraak maken!
De consulten bij een diëtist worden dan vergoed tot een maximum van drie uur per kalenderjaar. Hieronder valt onder andere de tijd die de diëtist nodig heeft voor uw bezoek op het spreekuur en de uitwerktijd voor het voor u op maat gemaakte dieetadvies en rapportage aan de verwijzend (huis)arts.
In de praktijk betekent dit dat u meestal één nieuw consult en drie herhalingsconsulten per kalenderjaar begeleid wordt.
Daarna is het mogelijk om zelf de consulten te betalen (zie hieronder) of de consulten vergoed te krijgen via uw aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u kiezen voor weegconsulten, dan kunt u vaker dan drie herhalingsconsulten begeleid worden. Indien u langer dan het kalenderjaar begeleiding nodig  heeft, is het mogelijk om de begeleiding met nog eens drie uur te verlengen.

© 2022 Libra Dieetadvisering
Libra is ook gevestigd in:
Drenthe: Assen, Emmen, Emmer Compascuum, Klazienaveen, Sleen en Zuidlaren
Friesland: Akkrum (hoofdlocatie), Franeker, Garijp, Grou, Harlingen, Leeuwarden, Makkum, Nij Beets, Noordwolde, Oostermeer, Sexbierum en Tijnje.
Overijssel: Kuinre en Oldemarkt.
Hoofdvestiging: Dringelstrjitte 3 - 8491 CR  Akkrum - Tel.: 0566-651991 - E-mail: info@libra-dieetadvisering.nl
Terug naar de inhoud